• જય રઘુવંશ જય મહાપરિષદ

SHREE LOHANA MAHAPARISHAD
શ્રી લોહાણા મહાપરિષદ

All Community members are requested to register their mobile number by calling on 9909900123.          shree raghukulvishwa help line number 9909999309.          Thalesemia and LMP blood seva Help line number 9909999308.          for Download mobile app(android users): LMPbloodseva

Samadhan committee

 • Thakorbhai Thakkar

  Chairman, Saurashtra

  918758866777
 • Maganbhai Uparel

  Vice Chairman, Gujarat

  919825037976
 • Vajubhai Pabari

  Secretary, Gujarat

  919824033257
 • Gujarat

 • Maganbhai Uparel
 • Vadodra
 • 919825037976
 • Vajubhai Pabari
 • Jamnagar
 • 919824033257
 • Mahendrabhai Somani
 • Ahmedabad
 • 919426372144
 • Dharmendrabhai Thakkar
 • Vadodra
 • 919879607522
 • Jaysukhbhai Khakhar
 • Surat
 • Jaydipbhai Kotak
 • Surat
 • 910982502344
 • Deepakbhai Somaiya
 • Vadodra
 • 919825011024
 • Dhirajben Nagrecha
 • Vadodra
 • 919426779005
 • Vasantbhai Nathvani
 • Aanad
 • 919426348114
 • Pravinbhai Thakkar
 • Aanad
 • 919825718080
 • Mukeshbhai Govani
 • Ahmedabad
 • 919426358290
 • Saurashtra

 • Thakorbhai Thakkar
 • Vadodra
 • 918758866777
 • Antubhai Sodha
 • Amreli
 • 919727723723
 • Dwarkadash Raychur
 • Dwarka
 • 919909346919
 • Balrambhai Kariya
 • Rajkot
 • 919909907770
 • Kutch

 • Dhirajbhai Thakkar
 • Gandhidham
 • 919825563804
 • Mumbai / Maharashtra

 • Rajnikant Kariya
 • Mumbai
 • 919322268302
 • Central India

 • Harendrabhai Tanna
 • Nagpur
 • 919823170456
 • Arunbhai Pobaru
 • Yevatmal
 • 919372645191
 • North East India

 • Prafulbhai Raja
 • Banglore
 • 918022871972
 • South India

 • Gopalbhai Bhupta
 • Haidrabad
 • 919849656550
 • Laxmidash Raiththa
 • Madras
 • 919841013921
 • Nagindas Khakhariya
 • Kalikat
 • 919340911217
Make a Donation
Become A volunteer