• જય રઘુવંશ જય મહાપરિષદ

SHREE LOHANA MAHAPARISHAD
શ્રી લોહાણા મહાપરિષદ

All Community members are requested to register their mobile number by calling on 9909900123.          shree raghukulvishwa help line number 9909999309.          Thalesemia and LMP blood seva Help line number 9909999308.          for Download mobile app(android users): LMPbloodseva

Environment

 • Kiritbhai Bhimani

  Chairman, Gujarat

  919099010951
 • Saileshbhai Davda

  Vice Chairman, Gujarat

  918264094595
 • Alapbhai Pandit

  Secretary, Gujarat

  919428826448
 • Gujarat

 • Kiritbhai Bhimani
 • Ahmedabad
 • 919099010951
 • Kiribhai Bhimani
 • Ahmedabad
 • 919099010951
 • Saileshbhai Davda
 • Sannd
 • 918264094595
 • Alapbhai Pandit
 • Gandinagar
 • 919428826448
 • Ravibhai Thakkar
 • Ahmedabad
 • 919879778736
 • Akshaybhai Thakkar
 • Ahmedabad
 • 919879142668
 • Rohanbhai Thakkar
 • Ahmedabad
 • 918460077406
 • Vipulbhai Thakkar
 • Himatnagar
 • 917226077800
 • Kishorbhai Thakkar
 • Harij
 • 919825189135
 • Prahaladbhai Tanna
 • Radhanpur
 • 919173126102
 • Manishbhai Ghela
 • Mahesana
 • 919825325522
 • Gauravbhai Thakkar
 • Sanad
 • 919427804879
 • Mauliokbhai Amlani
 • Navsari
 • 919173008107
 • Bharatbhai Jivrani
 • Disa
 • 919537765383
 • Rajendrabhai Akhani
 • Harij
 • 919408922275
 • Saurashtra

 • Parthbhai Ganatra
 • Junagadh
 • 919601353333
 • Bhavinbhai Jobanputra
 • Gondal
 • 910800482007
 • Saileshbhai Govani
 • Limbdi
 • 919879522122
 • Kutch

 • P Thakkar
 • Gandhidham
 • 919825144201
 • Dilipbhai Thakkar
 • Bhuj
 • 919925171057
 • Ishwarbhai Pujara
 • Bhachau
 • 919909168811
 • Mumbai / Maharashtra

 • Sureshbhai Thakkar
 • Mumbai
 • 919867324265
 • Rameshbhai Thakkar
 • Thana
 • 919324675504
 • Central India

 • Manojbhai Aaya
 • Nagpur
 • 919822579697
 • Sureshbhai Vasani
 • Amravati
 • 919823205411
 • North East India

 • Rupalbhai Betai
 • Kolkata
 • 919883068292
Make a Donation
Become A volunteer