• જય રઘુવંશ જય મહાપરિષદ

SHREE LOHANA MAHAPARISHAD
શ્રી લોહાણા મહાપરિષદ

All Community members are requested to register their mobile number by calling on 9909900123.          shree raghukulvishwa help line number 9909999309.          Thalesemia and LMP blood seva Help line number 9909999308.          for Download mobile app(android users): LMPbloodseva

Arogya Samiti

 • Dr. Nandlal Manseta

  Chairman, Gujarat

  919925014104
 • Dr. Pravinbhai Daiya

  Vice Chairman, Mumbai / Maharashtra

  919821079637
 • Dr. Nareshbhai suchak

  Secretary, Saurashtra

  919825232380
 • Gujarat

 • Dr. Nandlal Manseta
 • Ahmedabad
 • 919925014104
 • Dr. Pravinbhai Kanabar
 • Ahmedabad
 • Dr. Kishorbhai Ashnani
 • Disa
 • 919825436294
 • Dr. Jayeshbhai Sachdev
 • Ahmedabad
 • 919824018848
 • Dr. Navinbhai Thakkar
 • Radhanpur
 • 919849874666
 • Saurashtra

 • Dr. Nareshbhai suchak
 • Bhavnagar
 • 919825232380
 • Dr. Himanshubhai Thakkar
 • 919428003848
 • Dr. Kishorbhai Lakhani
 • 919825220949
 • Dr. Mansukhbhai Nathvani
 • 919825282244
 • Dr. Jitendrabhai Vadera
 • 919824221971
 • Kutch

 • Dr. Prabhulal Acharay
 • Bhuj
 • 919825895556
 • Dr. Mukeshbhai Chande
 • Bhuj
 • 919825225411
 • Mumbai / Maharashtra

 • Dr. Pravinbhai Daiya
 • Mumbai
 • 919821079637
Make a Donation
Become A volunteer